Smlouvy s 48HFP

Následující smlouvy je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat organizátorům: některé na zahájení 48HFP, další při odevzdání filmu. Bez podepsaných smluv nemůže být film přijat do soutěže. Níže uvedené dokumenty najdete i na oficiálních stránkách 48HFP.

Před zahájením soutěže

Při prezenci před zahájení soutěže – tedy před losováním žánrů a oznámení povinných prvků filmu – musí zástupce každého přihlášeného týmu odevzdat následující podepsanou smlouvu:

Team Leader’s Agreement

Team Leader každého týmu musí podepsat tuto smluvu na souhlas s pravidly soutěže 48HFP. Bez odevzdané smlouvy není možné do soutěže vstoupit.

Počet: 1 dokument / tým

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Při odevzdání filmu

Společně s hotovým filmem zástupce/ci každého týmu odevzdávají všechny zbylé smlouvy a dokumenty. Bez nich není možné snímek promítat a nemůže se ucházet o ceny. Všechny dokumenty musejí být vytištěné a vlastnoručně podepsané, s výjimkou formuláře Wrap Up, který se vyplňuje online.

Wrap Up Form

Podobnosti o dění během natáčení.

Počet: 1 dokument / tým

Vyplňuje se online ZDE

Team Roster

Kompletní soupiska vašeho štábu, hereckého ansámblu: zkrátka všech, kdo se na filmu podíleli. Uvedáí se jména, filmařská funkce a e-mail.

Počet: 1 dokument / tým

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Certification Statement

Prohlášení Team Leadera, že veškerá kreativní činnost spojená s filmem se uskutečnila v Oficiální 48hodinové době.

Počet: 1 dokument / tým

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Waiver and Release Form

Každý člen štábu nebo hereckého ansámblu musí podepsat jeden tento dokument jako vyjádření souhlasu a podmínkami a pravidly 48HFP. Je tedy potřeba odevzdat tolik těchto dokumentů, kolik členů je v týmu.

Počet: 1 dokument / člen týmu

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Music Release Form

Dokument týkající se hudby použité ve filmu.

Počet: 1 dokument / píseň nebo hudební skladatel

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Materials Release Form

Dokument se týká použitých zvukových efektů, fotografií, záběrů z video/fotobank, které byly využity v postprodukci na tvorbu efektů (včetně relevantních video filtrů), a dalších materiálů.

Počet: 1 dokument / 1 věc nebo její tvůrce

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Location Release Form

Dokument se týká povolení natáčení v daných lokacích.

Počet: 1 dokument / 1 lokace

Ke stažení: ANGLICKY * ČESKY

Všechny dokumenty ke stažení