Povinné prvky

Poté, co si všechny týmy na zahájení 48HFP (kickoffu) vylosují žánry, oznámíme těsně před začátkem oficiální 48hodinové natáčení lhůty povinné prvky. Jsou jimi postava, replika a rekvizita – a všechny tři musejí štáby do svých filmů zakomponovat. Použití těchto elementů bude hodnotit porota a za každou z nich se bude na Awards Ceremony udělovat cena. Obvykle je získávají filmaři, kteří je použijí co nejoriginálnějším způsobem.

Povinné prvky se v jednotlivých soutěžních městech liší, jsou ovšem stejné pro VŠECHNY týmy, které natáčejí v daném městě. Je zcela na každém ze štábů, jakým způsobem zadané elementy ve snímku použije. Příklady povinných prvků z minulých let najdete zde.

Platí, že prvky se musejí objevit přímo v příběhu, jejich zařazení do závěrečných titulků se NEPOČÍTÁ. Níže najdete další stručné zásady použití povinných prvků. Jejich nedodržení může vést k vyřazení snímku ze soutěžní sekce.

Replika

Replika neboli věta dialogu musí ve filmu zaznít nebo se v něm objevit napsaná. Musí přitom být v naprosto identické podobě, v níž byla zadaná. Repliku tedy nelze nijak upravovat, vypouštět z ní slova, nahrazovat je či měnit slovosled. Povinná věta může být i v cizím jazyce, její titulkovaný překlad musí odpovídat zadané replice.

Postava

Můžete si vybrat mezi mužskou/ženskou alternací zadané postavy, obě mají stejné povolání. Například Tomáš Berger nebo Tamara Bergerová, kuchař/ka. Nemusí se jednat o hlavního hrdinu či hrdinku příběhu, ale ve filmu se musí objevit. Výslovné pojmenování není nutné, pokud divák pochopí, že se jedná o zadanou postavu.

Rekvizita

Zadaná rekvizita je nějaká věc, která musí být ve filmu objevit a měla by být nějakým způsobem použita.